นำเสนอผลการวิจัย เข้าร่วมงาน 17-19 ธันวาคม 2566 นี้

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 หัวข้อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Hybrid Conference (Onsite &Online) ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อัตราค่าลงทะเบียน


ผู้เขียน: conferenceksuacth admin , วันที่: 8 ก.ย. 2566
470, หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่หน้า

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Early Bird ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Onsite 1,900 บาท

Online 1,000 บาท

ผู้ลงทะเบียนทั่วไป 500บาท

 

อัตราค่าลงทะเบียนปกติ (หลัง 31 ตุลาคม 2566) 

Onsite 2,500 บาท

Online 1,500 บาท

ผู้ลงทะเบียนทั่วไป 1,000บาท


นำเสนอผลการวิจัย เข้าร่วมงาน 17-19 ธันวาคม 2566 นี้


Hybrid Conference (Onsite &Online) ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

© 2023 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  TEWARIT@ICT.KSU.AC.TH