1.วารสารการบริหารปกครอง TCI2
2.วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร TCI2
3.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด TCI2
4.วารสารคชสาส์น TCI2
5.วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ TCI2
6.วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ TCI2
7.วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล ISSN: 2822-0617 (Online), 2822-1141 (Print)
8.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ISSN: 2773-9309 (Online), ISSN 2730-3977 (Print)
9.วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ISSN: 2821-9406 (Online)
10.วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ISSN: 2821-9635 (Online)
11.Asian Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles ISSN: 2821-921X (Online)
12.วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ISSN: 2985-0282 (Online), 2985-0274 (Print)
13.วารสารวิจัยและพัฒนาเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
14.วารสารคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ISSN 2985-1599 (Online), ISSN 2985-1580 (Print) 
15.วารสารราชภัฏสุรินทร์วิชาการ ISSN 2822-0870 (Print), ISSN 2822-0889 (Online)
16.วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา
17.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18.วารสารกัญชา กัญชง และสุมนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ISSN 2985-0177 (Online)

 

นโยบายการใช้ Cookie | This website uses cookies

คุณสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุ้กกี้ได้ตามความต้องการของคุณ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ เพื่อระงับการเก็บรวมรวบข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ ด้วยการปฎิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่าง หรือทั้งหมดบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กดปุ่ม "ยอมรับทั้งหมด" เพื่ออนุญาตให้เราสามารถนำข้อมูลการใช้งานไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปนโยบายคุกกี้
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
นโยบายการใช้คุกกี้ | Cookie Policy