นำเสนอผลการวิจัย เข้าร่วมงาน 17-19 ธันวาคม 2566 นี้

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 หัวข้อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Hybrid Conference (Onsite &Online) ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Template ksu sintech 2023 TH/EN


ผู้เขียน: conferenceksuacth admin , วันที่: 8 ก.ย. 2566
642, หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่หน้า

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ ไฟล์เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง วันที่เผยแพร่ ขนาด ดาวน์โหลด

template--ksu-sintech for adscd-12 -th.docx

13 ก.ย. 2566

template-ksu-sintech for adscd-12-en.docx

13 ก.ย. 2566

template--ksu-sintech-for-adscd-th.pdf

13 ก.ย. 2566

template--ksu-sintech-for-adscd-en.pdf

13 ก.ย. 2566


นำเสนอผลการวิจัย เข้าร่วมงาน 17-19 ธันวาคม 2566 นี้


Hybrid Conference (Onsite &Online) ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

© 2023 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  TEWARIT@ICT.KSU.AC.TH