นำเสนอผลการวิจัย เข้าร่วมงาน 17-19 ธันวาคม 2566 นี้

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 หัวข้อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Hybrid Conference (Onsite &Online) ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รูปแบบการตีพิมพ์


ผู้เขียน: conferenceksuacth admin , วันที่: 8 ก.ย. 2566
506, หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่หน้า

จำนวนผู้เยี่ยมชม

รูปแบบการตีพิมพ์

  1. วารสารวิชาการระดับชาติ
  2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย
  3. เผยแพร่ในหนังสือรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://conference.ksu.ac.th


นำเสนอผลการวิจัย เข้าร่วมงาน 17-19 ธันวาคม 2566 นี้


Hybrid Conference (Onsite &Online) ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

© 2023 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  TEWARIT@ICT.KSU.AC.TH